dilluns, 27 de desembre del 2010

Comentari d'una entrada del bloc de Miguel Ángel Santos Guerra

La tarima de esperanza

Aquest treball consisteix en el comentari i en l’opinió personal d’un article d’educació escrit en el blog de Miguel Ángel Santos Guerra,el qual s’anomena El Adarve. Jo he escollit l’article que ell ha titulat “La tarima de la Esperanza”. El motiu per haver escollit aquest ha estat la sorpresa que m’he emportat al llegir-lo, fins i tot he de confessar que m’han entrat les ganes de riure. Anem a posar-nos en situació: estem al segle XXI, per ser més exactes a finals del 2009, fins aquí tots hi estem dacord. I doncs, com pot ser,que visquent en el se d’una societat desembolupada, amb pretensions de modernitat, innovació... Com es pot explicar que la millor mesura que se li hagi acudit al govern de Madrid ( recolzat per la pròpia Esperança Aguirre), la capital del nostre país (que “hauria”de ser una de les capdavanteres en els progressos) per a recuperar l’autoritat perduda dels professors damunt dels alumnes,sigui situar als docents damunt d’una tarima, tal i com es feia en l’època dels nostres pares o avis .

Així doncs, per aquests polítics, la solució per a solventar la complicada situació actual (de conflictes, agressions, classes que per a alguns docents arriben a ser motiu de depressió...) és retonar un element a la qüotidianitat de les aules que simbolitza l’escola tradicional, optant per realitzar un intent de retorn alsmètodes tradicioinals. Creieu que aquesta proposta és compatible amb tots els projectes constructivistes i d’innovació que s’estàn portant a terme per una gran quantitat de docents compromesos en el camp de l’ educació ? Personalment, penso que no. Tal i com Santos Guerra ha reflexat molt bé al seu article, crec que és una mesura absurda i sense cap ni peus .

“Tal i com indica la paraula autoritat , provinent del verb llatí AUCTOR, significa fer crèixer” . Amb això l’autor vol dir que l’autoritat del mestre no prové o no hauria de provenir del poder d’oprimir, castigar...és a dir, que la persona que realment té l’autoritat és aquella que fa crèixer l’altre. L’autoritat ha de provenir del respecte que generin la realitazació de la seva tasca. Un aspecte que ha mencionat Miguel Ángel que resulta tendre però a la vegada molt verídic és que la tarea d’aprenetatge mereix un respecte per part dels agents que intervenen ( el docent i el discent).

Tampoc hem d’oblidar als pares, ja que son un agent fonamental en aquest procès. Perquè aquest procès funcioni de forma correcta i millor per a tothom, els pares també s’hauràn d’implicar de forma activa en el desembolupament i la creació del projecte educatiu, actuant de forma conjunta i recolzant les decisions del professorat que siguin adequades i beneficioses per als seus fills, i sobretot, inculcar-lis a aquests la necessitat del respecte cap als seus docents. En contraposició dels comportaments que molt sovint porten a terme molts dels progenitors com per exmple: “mirar cap a l’altre costat o enfrentar-se obertament amb qui pretèn imposar una autoritat sense la qual és impossible l’aprenentage”

En conclusió, per a què el sistema educatiu funcioni de forma correcta, han d’actuar com un sol cos,tots els agents que intervenen en aquest procès (l’administració, el professorat i les famílies) per lograr un major consens, i en conseqüència un augment de la qualitat de l’educació. I d’aquesta forma, poder mirar amb més claretat cap a un futur millor ,per als nostres fills i per a les generacions futures.

dimarts, 13 de juliol del 2010

Primer curs

Aquest és el blog de primer curs de grau d'educació infantil en el qual podreu trobar enllaçades les millors feines que al meu parer he realitzat.

dimarts, 1 de juny del 2010

Anàlisi de diferents casos de lectoescriptura.

En aquest treball, es pot observar l'anàlisi de quatre infants, amb el seu centre, les seves característiques més destacades, el seu moment en la lectoescriptura i la intervenció més adequada en cada cas en concret.

Ensenyar llengua en una societat multilingüe

En aquest power point consisteix en la presentació i orientació per tal d'ensenyar llengües en un context multilingüe, tenint en compte el currículum, els mestres  els nous enfocaments que han de donar-se. És el següent:

 

dilluns, 31 de maig del 2010

Treballs de grup, sociologia

A continuació podreu observar un seguit de treballs realitzats conjuntament amb un gran grup, els quals van des de l'anàlisi d'un film, fins la realització d'enquestes i estadística per realitzar un anàlisi sobre els consumidors d’un servei no formal per la infància i un repàs als drets humans, realitzant una reflexió sobre aquests. El document és el següent: 

diumenge, 30 de maig del 2010

Igualtat entre homes i dones, igualtat en educació i recensió d'educació per la nova ciutadania.

Aquest treball consisteix es troba subdividit en dos apartats, el primer dels quals ens parla de la societat masclista i patriarca en la qual encara ens trobem i dels aspectes necessaris per aconseguir de manera progressiva la igualtat de gènere, en els quals l'educació juga un paper determinant. el segon apartat consisteix en la recensió del llibre "Educació, República y nueva ciudadania" en e qual s'emfatitza en modificar el sistema social i de poders, amb l'ajuda d'una educació de qualitat pels ciutadans.

dimecres, 19 de maig del 2010

Pràctica de planificació

ÍNDEX

- Portada....................................................................................................................1

- Índex........................................................................................................................2

- Primera planificació: Visita al cinema i al “Recicla-bus”..............................................3

- Segona planificació: “Visita al museu arqueològic de Vila” .........................................7Activitat 1: VISITA AL CINEMA PER UN DOCUMENTAL SOBRE EL MEDIAMBIENT I RECICLATGE I AL “RECICLABUS”.

Anàlisi de les necessitats:

 • En la memòria anual de l’any passat del centre es va detectar una manca de coneixements sobre on van a parar els materials que emprem, les necessitats de reciclatge, com és recicla, que significa reciclar, quins materials es poden reciclar,bles conseqüències que té reciclar o no reciclar, entre d’altres aspectes molt relacionats amb el medi ambient i la seva cura.
 • Vam realitzar una reunió amb els pares per mostrar-los les temàtiques en les quals els infants tenien més mancances i degut a la gran importància d’aquests creiem que era necessari treballar d’una manera amena i tractant de conscienciar-los des de ben petits. Els pares van estar-hi totalment d’acord i ens van demanar s podríem tractar d’inculcar-los uns els hàbits de reciclatge, ja que si ho treballàvem al centre, ells tractarien de continuar amb la mateixa línia, procurant que a ca seva també reciclessin.
 • Moltes enquestes a nivell mundial informen de la insensibilització de les generacions més joves cap a les catàstrofes medi ambientals, perdent així el seu nivell de compromís cap al món que els envolta i endinsant-se cada cop més en els perills d’una societat esbojarradament consumista. Per tractar de solucionar-ho i evitar que les futures generacions continuen en aquesta línia, els òrgans de Govern informen als centres escolars, prioritàriament als d’educació primària i infantil de la gran importància de conscienciar als nens des de ben petits de les temàtiques transversals, tal i com seria el reciclatge i la preservació del medi ambient.

Diagnòstic:


 • Els infants no són conscients del que passa al seu voltant ni de les conseqüències que tenen els seus actes degut a que la informació que els arriba no és l’adequada per tal que puguin assimilar-la.

Decisió:


 • Inclusió d’aquesta necessitat a la PGA (Programació General Anual) i aprovació per part del Consell escolar del centre de la realització d’una sèrie d’activitats i sortides fora del centre per tal d’informar, ensenyar i conscienciar als nens d’aquest greu problema, ja que els nens són el futur.

Programació:

 • Objectius:

- Conèixer els problemes que sofreix el nostre planeta i els sers viu que hi habitem.

- Conscienciar als nens de la necessitat d’actuar i canviar les actituds per tal d’ajudar al medi ambient, ja que si cadascú aporta el seu granet d’arena es millorarà el món.

- Educar als infants en els valors del compromís i ecologisme.

- Adquisició d’uns senzills hàbits de reciclatge, perquè els realitzen a la seva vida quotidiana.

- Que realitzin un aprenentatge significatiu a través de materials audiovisuals i gràcies a l’experimentació i el joc.


 • Activitats; les activitats que es realitzaran derivades d’aquestes dues sortides del centre són les següents:

- Activitat 1: visita al cinema per veure el reportatge “Natura”

- Activitat 2: fer un comentari per escrit del documental (els nens de primer cicle de primària) i els nens d’infantil realitzaran un col•loqui amb la mestra, sobre quins aspectes els han sobtat més, sobre quina part els han agradat o sobre els aspectes que vulguin comentar i realitzaran un dibuix

- Activitat 3: realitzar un gran mural tota la classe.

- Activitat 4: visitar el “recicla-bus” ple de jocs gràcies als quals aprendran com es recicla i en que consisteix.

- Activitat 5: adaptació i ampliació dels contenidors per tal que es pugui reciclar a la pròpia classe i a l’espai de l’esbarjo.


 • Metodologia:
Abans de realitzar la sortida al cinema els proporcionarem als nens informació sobre la temàtica, sobre les quantitats de fems que produïm sense tan sols ni adonar-nos, els animals i els ecosistemes que resulten danyats a causa de l’acció humana, l’efecte hivernacle... farem que realitzen un seguit d’activitats de recerca en grup per tal de fer-los partícips reals.
Una vegada finalitzades, anirem al cinema per tal de rebre la informació que havíem perfilat de manera bàsica, d’una forma més profunda i sensorial. A posteriori de la visió del documental els nens de primer cicle farn una redacció expressant la seva opinió del documental, mentre que amb els d’infantil treballarem mitjançant un col•loqui en gran grup amb la mestra, per tal que pugui aclarir els aspectes que no s’han entès, els aspectes erronis i les opinions dels seus discents.
Uns dies després, cada grup realitzarà un mural que penjarem als passadissos sobre els aspectes que més ens hagin sobtat del documental, emprarem tota classe de pintures i la tècnica serà lliure.
Per tal d’enllaçar i fer més significatius els coneixements apresos el sobre el medi ambient i com preservar-lo aprofitarem el servei que l’Ajuntament posa a disposició dels centres escolars que consisteix en un autobús mòbil que es desplaça fins a les escoles. Al seu interior hi ha disposats una sèrie de “racons” per tal que els nens aprenguin els conceptes bàsics del reciclatge, en que consisteix, quin és el significat de les “3 R” (reciclar, reduir i reutilitzar), de quin color és cada contenidor... tot això mentre comparteixen una divertida estona de joc amb els seus companys.

Després d’haver realitzat aquestes sortides aplicarem tot el que s’ha après i tractarem de fixar l’hàbit del reciclatge a través de l’elaboració dels contenidors del reciclatge (embalarem unes quatre papereres amb paper de diferents colors i hi situarem al damunt un dibuix amb els materials que han d’anar-hi dins per tal de reciclar-se). Cada grup en realitzarà tres exemplars de cada, per situar-los; a dins la seva classe, als passadissos i a la zona d’esbarjo.


 • Recursos humans:
- Els alumnes que acudiran a les dues sortides seran:

• Grups de 5 anys d’educació infantil, 19 alumnes.

• Grup de primer cicle, primer de primària, 25 alumnes.

• Grup de primer cicle, segon de primària, 26 alumnes.

- Els recursos humans per acudir al cinema seran 4 professors (els tres tutors da cada classe ,el psicopedagog i dos integrants del AMPA).

- Per visitar el “Recicla-bús” necessitarem un monitor, el tutor de la classe que hi acudeixi i un conductor d’autobús.


 • Recursos materials:
- Per a la sortida al cinema necessitarem alquilar 2 autobusos de transport escolar amb capacitat per 40 persones aproximadament.

- Per visitar el “Recicla-bus” necessitarem que aquest acudeixi al centre.

 • Temporalització:
- La visita al cinema es realitzarà el dia 21 de Gener del 2010, de 10:30 – 13:15.

- La visita del “Recicla-bus” es realitzarà els dies 2, 3 i 4 de Febrer de 11:15-13:15: Infantil acudirà el dia 2, Primer de primària acudirà el dia 3 i segon de primària acudirà el dia 4.

 • Finançament:
- La visita al cinema suposarà un total de 568 euros entre transport (340 euros) i les entrades al cinema (228 euros). Aquestes despeses aniran a càrrec dels usuaris del alumnes, docents i pares que acudeixin a la sortida.

- La visita al “Recicla-bus” seran 1590 euros els tres dies a càrrec del Consell.

 • Dinamització i seguiment: els encarregats d’aquesta funció seran una comissió formada pel Secretari, quatre alumnes i tres pares integrants de l’AMPA.
 • Avaluació:
- Tots els assistents a les sortides se’ls proporcionarà un qüestionari en el qual hauran d’avaluar una sèrie d’ítems sobre cadascuna de les sortides realitzades.

- Es reflectiran aquestes experiències a la memòria anual, incloent-hi les propostes de millora.

- Es realitzarà una reunió conjunta per tal d’avaluar i es lliurarà un Informe a la Comissió de dinamització i seguiment.


 • Divulgació, preparació i instrumentació: els encarregats d’aquesta tasca seran el president de l’AMPA, el cap d’estudis, els tutors i el delegat de segon de primària.


Activitat 2: VISITA AL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE VILA

Anàlisi de les necessitats

En la memòria anual de l’any passat el professorat es va adonar de la manca de coneixement i consciència de la pròpia cultura, i orígens de la nostra illa: Eivissa.

A través d’una reunió amb els progenitors dels alumnes ens em assabentat que es troben força interessats en que els nens coneguin i valorin la pròpia cultura,però que degut a la manca de temps que pateixen en el seu dia a dia no els porten gairebé mai a cap museu. Cal destacar que els pares dels nens estrangers també pensen que és força important per aconseguir una bona integració a l’illa que els seus fills coneguin i respectin els orígens del lloc on viuen.

A més a més, els pares comparteixen l’opinió de que no resulta tan divertit per als seus fills portar-los a un museu de manera individual com pot ser-ho en una excursió organitzada amb guia i recursos preparats per a nens de la seva edat específicament, ja que així és com aprenen a la vegada que es diverteixen i es socialitzen amb els nens de la seva mateixa edat.

Diagnòstic:


Una sèrie d’estudis realitzats han demostrat que els habitants espanyols som uns dels europeus amb menys afició a realitzar activitats culturals amb motius d’oci, tal i com visitar museus, llegir...

Decisió:


Pretenem fomentar el gust i afició per la tota una sèrie d’activitats pròpies de la cultura, creiem fermament que ho podem aconseguir si des de ben petits els organitzem sortides que resultin entretingudes, adequades per a la seva edat i coneixements, i a més a més els agradin, ja que així aconseguirem que ho associen amb experiències entretingudes i positives, fet que en un gran percentatge de la població adulta no succeeix. Tenint en comte els recursos i la proximitat, volem visitar un dels museus més importants i emblemàtics de l’illa d’Eivissa, el museu arqueològic de Vila.


Programació:

 • Objectius:
- Conèixer una de les cultures i civilitzacions més importants i antigues que van habitat a l’illa d’Eivissa: la púnica.

- Adonar-se que la visita a un museu pot ser molt divertida i entretinguda fomentant un major interès cap aquests i cap a la cultura en general.

- Aprendre les costums , vestimentes i costums d’aquesta cultura tan significativa per a l’illa d’Eivissa.

- Aprendre a treballar en grup, compartir experiències agradables amb els companys i ajudar i cooperar entre ells.

 • Activitats:

- Activitat plàstica i d’experimentació:fer el bust de la divinitat Tanit amb fang i motllo, cuinar-la i pintar-la.

- Activitat de recerca del tresor emprant un mapa: a la zona del cementiri, realitzar petits grups, per cercar amb les instruccions d’un mapa una sèrie d’objectes amagats relacionats amb la cultura púnica i una vegada que els trobin, cada grup explicarà als seus companys quin objecte ha trobat i quina utilitat tenia per a la cultura púnica

- Activitat de disfresses: es farà un taller de disfresses sobre com anaven vestits els púnics i sobre els objectes més importants per a ells; de decoració, per subsistir...

- Activitat d’observació i aprenentatge: es realitzarà un recorregut pel museu, els infants veuran les restes arqueològiques que s’han trobat gràcies a les excavacions realitzades i una guia anirà explicant el significat i la procedència dels objectes més rellevants..

- Realitzar les activitats de la carpeta amb les fotografies, breus explicacions i una sèrie d’exercicis: es proporcionarà als visitants del museu uns materials explicatius, els quals contenen uns exercicis adaptats a l’etapa acadèmica en la qual es troben que hauran de realitzar amb l’ajuda d’algun adult en cas de que resulti necessari.


Metodologia:

Abans d’acudir al museu es facilitarà als nens informació sobre totes les civilitzacions que han habitat l’illa d’Eivissa, explicant les seves característiques més destacades i ubicant la civilització púnica.

En la visita al museu es dividiran el total d’alumnes en grups de 14 infants, aquests seran acompanyats per una mitja d’uns dos o tres adults cada grup. Tots els grups realitzaran totes les activitats, ja que aniran rotant d’una a l’altra.

Al final de la jornada tornaran al col•legi on els d’infantil realitzaran una sessió d’assemblea per comentar els aspectes que més els hagin agradat de la sortida, mentre que els de primària a més a més de la conversa a classe hauran de presentar una redacció descriptiva de la sortida explicant el que han après i les activitats que més o menys els han agradat.


Recursos humans; en aquesta sortida hi participaran els següents alumnes i el següent personal:

• Grup de 5 anys d’educació infantil, 20 alumnes.

• Grup de primer de primària, 24 alumnes.

• Grup de segon de primària, 26 alumnes.

• 4 professors del centre: els tres tutors de grup i el mestre d’educació física.

• 2 pares o mares d’alumnes com a suport.

• 5 guies o monitors del museu.


Recursos materials:

- Fang per realitzar els busts de Tanit.

- Un forn

- Pintures, pinzells i punxes.

- Uns mapes i còpies dels objectes més característics de la cultura púnica.

- Disfresses.

- Carpetes amb fotografies i una breu explicació dels elements que podem trobar al museu.


Temporalització: dia 14 de Maig de 2010, de 09:10 - 13:30.

Finançament:

- 2 autobusos de transport escolar per arribar al museu (350 euros) a càrrec dels usuaris.

- Entrades al museu : 266 euros (3.5 cada entrada) a càrrec dels alumnes, professors i pares acompanyants.


Dinamització i seguiment: aquesta tasca la portarà a terme la comissió formada pel Secretari, un alumne i dos mare i un pare integrants de l’AMPA.

Avaluació:

- Tots els assistents a les sortides se’ls proporcionarà un qüestionari en el qual hauran d’avaluar una sèrie d’ítems sobre cadascuna de les sortides realitzades.

- Es reflectiran aquestes experiències a la memòria anual, incloent-hi les propostes de millora.

- Es realitzarà una reunió conjunta per tal d’avaluar i es lliurarà un Informe a la Comissió de dinamització i seguiment.

Divulgació, preparació i instrumentació: aquestes tasques les portaran a terme el president de l’AMPA, el cap d’estudis, els tutors i el delegat de segon de primària.